Testamente

Testamente

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som en person skriver för att reglera hur dess kvarlåtenskap ska fördelas efter dennes död.
Testamentet bestämmer hur arvet helt eller delvis ska delas upp efter att en person avlidit.

Det är både ett sätt för sig själv att påverka vad som ska hända med sina tillgångar och ett sätt att underlätta för sina anhöriga.

Genom att beskriva tydligt i ett testamente tydligt vem som ärver vad, minskar risken för tvister och osämja mellan ens efterlevande.

Ta hjälp av en auktoriserad begravningsbyrå eller jurist
En jurist eller en auktoriserad begravningsbyrå hjälper till och vägleder från första mötet tills man har ett färdigt testamente i handen. Dessutom vet man att testamentet blir korrekt skrivet, så att det verkligen gäller.
Precis som för andra juridiska dokument finns det lagar och regler för hur ett testamente ska vara utformat för att vara giltigt. Testamentet ska vara skriftligt, det ska undertecknas av testator inför 2 vittnen som i sin tur intygar med sina underskrifter. De intygar även att personen frivilligt och vid sina sinnens fulla bruk upprättar testamentet.