Testamente

Testamente

Testamentet bestämmer hur arvet skall delas upp.

I ett testamente kan man helt eller delvis bestämma hur arvet efter sig ska delas upp när man har avlidit.

Det är både ett sätt för sig att själv påverka vad som ska hända med sina tillgångar och ett sätt att underlätta för sina anhöriga.

Genom att skriva i ett testamente tydligt ange vem som ska få vad, minskar man risken för tvister och osämja mellan sina efterlevande.

Ta hjälp med att skriva sitt testamente

En jurist hjälper till och vägleder från första mötet tills man har ett färdigt testamente i handen. Dessutom vet man att testamentet blir korrekt skrivet, så att det verkligen gäller. Precis som för andra juridiska dokument finns det lagar och regler för hur ett testamente ska vara utformat för att vara giltigt.