Bodelning

Bodelning

Att fördela gemensamma tillgångar mellan sambor, makar kallas bodelning.
Reglerna är olika för sambor och gifta vid en bodelning.
Som sambo måste man begära bodelning eftersom det inte finns några krav på det idag. Om begäran görs av endera parten är det ändå båda som delar på kostnaden.
Som gift ansöker man först om skilsmässa innan bodelning. Det är vettigt att göra en bodelning av all gemensam egendom. Egendom som parterna i förväg avtalat som enskild egendom i ett äktenskapsförord eller testamente.