Homepage

Homepage

Personlig omtanke i minsta detalj

"Att mista en anhörig kan vara en omskakande upplevelse. De första återskapande stegen mot tryggheten är att kunna få sakkunnig hjälp med att reda ut allt som måste ordnas. Vår viktigaste uppgift är att ge den hjälpen och tillsammans med anhöriga utforma begravningen så personligt som möjligt. Detta, tillsammans med vår erfarenhet av Roslagens traditioner, borgar för ett åtagande av högsta kvalitet, men också till ett rimligt pris."

 

Erik, Robin och Pia