Har alla begravningsbyråer Jourverksamhet?

Har alla begravningsbyråer Jourverksamhet?

Många begravningsbyråer har telefonen vidarekopplad till sin hemtelefon eller mobiltelefon och är därför alltid tillgängliga. Det innebär, att i princip är alla begravningsbyråer tillgängliga hela dygnet året runt, oavsett om det gäller för en transport eller enbart en förfrågan som rör ett dödsfall.

Förutsättningar för att flytta den avlidne till kylrum/bårhus:

  • Identifikation och märkning av den döda kroppen är korrekt utförd
  • Dödsfallet är konstaterat av läkare
  • Samråd skett med anhöriga/närstående
  • Avvisitering har gjorts

Råder det tveksamhet på grund av den avlidnes religion, bör anhöriga eller det samfund den avlidne tillhör kontaktas.

Märkning och identifiering av den avlidne

Den läkare som fastställt dödsfallet ansvarar för att den avlidne förses med ett identitetsband om inte den avlidne redan har ett sådant. Om den avlidne inte är känd av läkaren kan den avlidne identifieras av en person som är känd eller som kan legitimera sig. Läkaren ska dokumentera i patientjournalen hur identifieringen har skett.

Om den avlidne måste föras till ett närliggande bårhus

Om vårdenheten inte har eget bårhus utan en transport av den avlidne måste göras till närbeläget bårhus finns några saker att tänka på. Har kommunen eller landstinget avtal med en särskild transportör för transport till närliggande bårhus är det viktigt att informera anhöriga hur de kan gå vidare när det gäller valet av begravningsbyrå. Även om transportören bedriver begravningsbyråverksamhet är det fritt för anhöriga att själva välja den begravningsbyrå de önskar.

I vissa fall kanske de anhöriga själva vill kontakta begravningsbyrån för att ordna med transporten, någonting som inte det föreligger något hinder för, även om kommunen eller landstinget har ett transportavtal. Det är då viktigt att informera anhöriga om, att själva transporten då är en angelägenhet mellan dödsboet och den som utför transporten. Finns det möjlighet kanske de även vill att den avlidna läggs i en kista på plats för att därefter föras direkt till en bisättningslokal. Det är viktigt i sådana här situationer att anhöriga får ordentlig information om vad som är möjligt och om vad som kommer att hända, så att de kan göra sitt eget val.