Att tänka på vid dödsfall

Att tänka på vid dödsfall

Det är givetvis inte helt lätt att hålla reda på allt som måste ordnas vid ett dödsfall. Därför har vi gjort en checklista som kan vara till lite hjälp.

En del ordnas automatiskt. Läkaren som konstaterat dödsfallet sänder dödsbevis till skattemyndigheten som handhar vår folkbokföring. Härifrån meddelas dödsfallet till övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.

 • Meddela nära släktingar och vänner vad som hänt.
 • Ta hand om husdjur.
 • Töm brevlådan och räkna med att reklam kan komma i den dödes namn ett bra tag efter dödsfallet
 • Vissa försäkringar ska sägas upp, föras över till någon efterlevande, adressändras och vissa faller ut i anledning av dödsfallet
 • För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang/autogiro eller överföra på efterlevande.
  Vi erbjuder er snabb och enkel hjälp med att avsluta eller överlåta avtal, konton, abonnemang, medlemskap och sociala medier. Se mer information här: Avvecklingshjälpen >>
 • Bankkonton i den dödes namn kan inte sägas upp förrän bouppteckningen är registrerad. Däremot är det viktigt att klippa sönder kredit- och betalkort samt meddela kortutställaren.
 • Kontakta föreningen för att säga upp medlemskap, viktigt att förening får information ifall de önskar hedra minnet av den döde.
 • Avsluta konton på sociala medier
 • Tömma kylskåp och slänga sopor
 • Vattna blommor
 • Sänka värmen
 • Förebygga inbrott
 • Hämta tillhörigheter på sjukhuset
 • Meddela hemtjänst/hemsjukvården
 • Återlämna handikapphjälpmedel och larm
 • Lämna överbliven medicin till apoteket
 • Lämna vapen till polisen
 • Makulera ID-kort, pass och körkort
 • Samla in extranycklar
 • Flytta felparkerad bil