Auktorisation

Auktorisation

Det finns drygt 400 auktoriserade begravningsbyråer i Sverige. Tillsammans har vi en tydlig skyltning där du alltid återfinner auktorisationssymbolen. Gemensamt för dessa byråer är att alla är privatägda företag som ingår i en gemenskap. Detta för att alltid kunna hålla högsta kvalitet och professionalism utan att förlora det personliga engagemanget.

Från och med 1 mars 2013 har SBF - Sveriges Begravningsbyråers Förbund - infört nya auktorisationskrav för att ytterligare stärka kompetensen, genom att skriva ett avtal med Konsumentverket.

Samtliga medarbetare på SBF:s medlemsbyråer har genomgått adekvat yrkesutbildning för begravningsentreprenörer. I utbildningen ingår bl.a. begravningskunskap inklusive transporter och omhändertagande av avliden, lagar & förordningar, försäkringar, familjerätt, psykologi, etik, samt livsåskådning. Detta är ett lägsta krav för att få kalla sig auktoriserad begravningsbyrå.

För oss som ”auktoriserad begravningsbyrå” är det mycket viktigt att vi innehar den högsta kompetensen även ur ett konsumentperspektiv eftersom att branschen i sin helhet är helt oreglerad samt att orden ”auktoriserad begravningsbyrå” verkligen betyder att man innehar den högsta inom yrket förekommande typen av kompetens. Läs mer om vår auktorisation >>

Klicka här för att söka efter någon av våra auktoriserade kollegor i Sverige >> 
Här kan du söka på Namn eller Ort.