När går man på begravning?

När går man på begravning?

Som regel bör man alltid försöka gå på begravningar, även om man är en avlägsen släkting eller vän till den avlidne, eller dennes familj. Det betyder mycket för familjen att man kommer.

Om beskedet däremot i dödsannonsen är "Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste" eller liknande, är det de närmast anhöriga som bjuder in till begravningen. Men man kan alltid ta kontakt med anhöriga.