Val av ceremoni

Val av ceremoni

Tillsammans går vi igenom de olika valmöjligheter som finns. Den avlidnes önskemål ska alltid respekteras så långt det är möjligt.

Begravningsakten kan hållas i en kyrka eller i ett kapell, vanligtvis i hemförsamlingen, men har den avlidne någon anknytning till en annan församling (ort) så finns förstås möjlighet att hålla begravningsakten där.

Begravningsakten och gravsättningen behöver inte vara på samma ort.

Begravningsakten kan också hållas i annan lokal t.ex. församlingslokal, gravkapell även utomhus vid graven eller i hemmet. Begravningsakten kan ske enligt Svenska kyrkans ordning eller annat trossamfunds ordning.

 

I broschyren Mångkulturella Begravningsskick kan du läsa om våra vanligaste religioners och samfunds traditioner vid begravningar.

En icke religiös akt sk. borgerlig begravning är också ett alternativ. Friheten kring själva utformningen är förstås störst vid en borgerlig begravning. I skriften Borgerlig Begravning kan du läsa om hur en sådan kan gå till.

Jordbegravning eller kremation måste man ta ställning till också.