Priset

Priset

Vi erbjuder begravningar i alla prislägen. Ett begravningsuppdrag består av många olika detaljer och det är alltid ni som bestämmer vad som ska ingå.

Vi informerar alltid om priset på varje enskild tjänst och vi informerar alltid om alternativa lösningar.

Efter besöket hos oss får ni alltid med en utförlig skriftlig dokumentation med specificerade priser över det som vi tillsammans kommit överens om.

Hemma i lugn och ro kan ni sedan utvärdera och lägga till eller dra ifrån.