Iordningställande av avliden

Iordningställande av avliden

Vad är viktigt att tänka på innan den avlidne förs till bårhusavdelningen? Inom de första timmarna sedan något avlidit börjar likstelheten att inträffa. Likstelheten är en kemisk förändring i muskulaturen. Likstelheten kan variera hos olika individer. Hos personer med atrofisk (förtvinad) muskulatur, kan likstelheten vara mycket svag eller helt saknas, hos muskulösa personer kan den tvärtom vara mycket kraftig.

 • Lägg den avlidne plant i sängen.
  Den avlidne bör ligga på ett lakan som hon/han kan lyftas i.
 • Slut ögonen.
 • Sätt in eventuell tandprotes om det går,
  om inte låt den alltid följa med den avlidne.
 • Hel avtvättning är ofta onödig. Lägg en blöja under stjärten.
 • Eventuella nålar, katetrar eller slangar tas bort.
 • Har den avlidne en pacemaker eller annat explosivt implantat inopererat ska läkaren underrättas för borttagande av denna.
 • Tillsammans med närstående ska personliga ägodelar t.ex. smycken tas av.
  Gör en förteckning för att dokumentera vilka smycken som tagits av.
 • Fråga om närstående har önskemål hur den avlidne ska vara klädd.
 • Den avlidne läggs tillrätta med armarna längs sidorna eller på bröstet.
 • Kamma håret, ev. raka manlig avliden vid behov.
 • Stötta upp hakan, t.ex. med en hård hoprullad handduk.
 • Gör i ordning sängen och bred ett rent lakan över den avlidne.
  Täck inte över ansiktet.
 • Kontrollera att den avlidne har id-band.
  Fäst även en namnlapp väl synligt på överlakanet.
 • Städa undan i rummet så att det ser fint ut.
  Tänd gärna ett ljus eller en liten lampa.
 • Tala om för närstående att det ska vara svalt i rummet.

Ögon och mun som är öppna blir svåra att fixera när några dygn har gått sedan en person avlidit.