Gravplatsen

Gravplatsen

Det vanligaste är att man gravsätts på hemförsamlingens begravningsplats. Har den avlidne anknytning till en annan församling, kan det gå att bli gravsatt där om det finns en äldre familjegrav inom familjen (detta kan ibland medföra extra kostnader).

De olika gravplatsalternativen i Sverige är följande:

  • Jordgrav för en eller flera kistor.
  • Urngrav för en eller flera urnor.
  • Minneslund (askan grävs ner).
  • Asklund (som minneslund, men med en namnskylt).
  • Sprida i havet eller strö askan över naturmark, efter tillstånd från Länsstyrelsen.
  • Urnkammare och Kolumbarium är speciella gravrum för urnor.

Ofta finnas det plats för urnor i gamla familjegravar, även om de från början var avsedda för enbart kistor.