Ordna Begravning

Ordna Begravning

Minnet av en begravning går inte att tränga undan. Det är något man bär med sig hela livet.

Därför är det viktigt att den begravning som ni är med och ordnar blir så bra som möjligt, så ni och andra som var med kan minnas den med tillfredställelse.

Den som ordnar med en begravning är enligt lag skyldig att följa den avlidnes önskemål så långt det är möjligt.

Klicka dig vidare på undermenyerna för att läsa om hur du ordnar en begravning.

Här finns även en skrift för dig som är i färd med att ordna en begravning: Begravningen - ett minne för livet