Varför välja auktoriserade?

Varför välja auktoriserade?

Det är en fråga om trygghet att välja en auktoriserad begravningsbyrå. Byrån måste följa SBF:s stränga regler när det gäller prisinformation, tystnadsplikt, etik, arbetsmetoder och utbildning.

Kontroll av att byrån uppfyller kraven för auktorisation sker genom särskild prövning vart femte år.

En auktoriserad begravningsbyrå hjälper även till med efterforskningar och alla nödvändiga handlingar rörande utfallande försäkringar och depositioner.

Alla auktoriserade byråer omfattas av en ansvarsförsäkring som garanterar trygghet.

Bärare som byrån anlitar är automatiskt olycksfallsförsäkrade genom SBF.