Sång och musik

Sång och musik

Vid en begravning enl. Svenska kyrkan ordning är det alltid organisten/kantorn som är musikaliskt ansvarig. Tillsammans med prästen, vid hembesöket, så kommer man överens om vad som ska sjungas och spelas under begravningen.

Vi kan vara behjälpliga med val av psalmer, sånger och musikstycken för begravningsakten. Vi har också god kunskap om olika lokala sång- och musiksolister.

Musik från olika genrer framförs numera flitigt på begravningar. Klassiska stycken, visor, läsarsånger och moderna sånger, allt kan förekomma.

Vid borgerlig begravning får man spela och sjunga i princip vad som helst, samt även spela inspelad musik.

Här finns förslag på olika musikstycken: SBF:s Musik webbplats >>