Program

Program

Om ni önskar så kan vi hjälpa till att göra program till begravningen.

På framsidan av programmet kan man skriva den avlidnes namn, födelsedag och dödsdag, personlig bild och vers. I programmet beskriver man vad som händer under ceremonin med psalmer, musikstycken mm och i vilken ordning detta ska framföras. På baksidan brukar man skriva man vem som är officiant, organist och övriga medverkande, här kan man eventuellt få plats med en vers eller bild. Programmet kan sparas som minne från begravningen av gästerna