Hantering av avliden

Hantering av avliden

Hur hanterar vi kroppen efter en avliden?

I Hälso- och sjukvårdslagen finns inskrivet, att den som tar hand om en avliden person ska visa respekt för den döda kroppen. Det här en av de viktigaste grundpelarna för ALL personal som kommer i kontakt med en avliden.

Det finns en oskriven etisk grundregel som säger att: En avliden ska alltid behandlas som om hon fortfarande vore levande.

För anhöriga är det en viktig trygghetsfaktor att veta att hanteringen av den döda kroppen äger rum med allra största respekt vid varje tillfälle. När begravningsbyrån hämtar en avliden görs först en noggrann identitetskontroll av den avlidne. Här är det viktigt att personalen på bårhusen såväl som begravningsbyråns personal strikt följer de regler som gäller vid utlämning och identifiering av avlidna. Först identitetskontroll, sedan kistläggningen.

Svepdräkt eller egna kläder

Det vanligt att man klär den avlidne i en särskild svepdräkt som finns i olika utföranden. Ofta ett knälångt skjortbröst som läggs direkt på kroppen. Till skjortbröstet hör lösa ärmar som sätts på den avlidne därefter läggs ett täcke på och personen bäddas ner. Om den avlidne har egna kläder på sig eller redan är klädd av personalen bäddar man ner den avlidne med dessa kläder. Begravningsbyrån klär också i samband med kistläggningen.

Därefter kammas den avlidne, ögonen sluts om det inte är slutna och munnen fixeras om det tidigare inte har gjorts. Som tidigare påpekats gällande ögon och mun, är dessa moment ganska besvärliga om personen varit avliden en tid, varför det är av största vikt att de sker direkt efter dödsfallet. När kistläggningen är klar körs kistan till en bisättningslokal där den får stå i avvaktan på att begravningen ska äga rum.
Anhöriga får gärna närvara vid svepning och kistläggning.