Begravningsceremonin

Begravningsceremonin

Som begravningsgäst är det lämpligt att man kommer cirka 15 minuter innan begravningen börjar. Begravningsbyråns representant hälsar välkommen och ordnar med placering i kyrkan. De närmast anhöriga kan antingen sitta ner som alla andra eller gå in sist under klockringningen som företräder själva akten.

Ett musikstycke oftast på orgel inleder och sedan följer ev solosång eller liknande. Prästen hälsar församlingen välkommen och första psalmen sjungs. Därefter håller prästen griftetalet och överlåtelsen. Församlingen står upp och tre skopor mull läggs på kistan. Ytterligare två psalmer kan sjungas och prästen läser eller sjunger en begravningsbön. Därefter är det vid en kremationsbegravning dags att gå fram och ta avsked vid kistan. Där framme stannar man till en stund och om man har en handblomma så lägger man den på kistan annars så kan man buga. Efter avskedet lyser prästen frid, välsignar församlingen och sedan framförs ev en andra solosång eller liknande. Till slut är det bara det sista orgelstycket kvar på själva akten i kyrkan.

Om det är jordbegravning tar man oftast avsked vid graven istället för inne i kyrkan. Under det sista orgelstycket bärs först blommorna ut av bärarna och sedan kistan med resten av de församlade i följe efter ut till graven.