Bouppteckning

Bouppteckning

Efter ett dödsfall är det lag på att redovisa den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen, en bouppteckning. Bouppteckningen ska ha förrättats inom tre månader räknat från dödsdagen.

Vi samarbetar med flera Juristfirmor och Advokatbyråer i Roslagen.

Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till mer än begravningskostnaderna kan man istället för en bouppteckning göra en dödsboanmälan.

Den är kostnadsfri och upprättas av Socialnämnden i den kommun där den avldne var skriven.

Juridik vid dödsfall är en skrift som tar upp frågor om bouppteckning, bodelning, arvsskifte och andra frågor inom familjejuridiken vid dödsfall