Bouppteckning

Bouppteckning

Efter ett dödsfall är det lag på att redovisa den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen. Det kallas bouppteckning och den ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet.
Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar på så vis vem som har rätt att företräda dödsboet. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till mer än begravningskostnaderna kan man i stället för en bouppteckning göra en dödsboanmälan.
Den är kostnadsfri och upprättas av Socialnämnden i den kommun där den avlidne var skriven.

Juridik vid dödsfall är en skrift som tar upp frågor om bouppteckning, bodelning, arvskifte och andra frågor inom familjejuridiken vid dödsfall.

Vi samarbetar med flera Juristfirmor och Advokatbyråer i Roslagen.