Seder och bruk

Seder och bruk

I första hand är det sorgehuset som flaggar, men det kan vara ett sätt att visa sorg även för andra som stod den döde nära. Man kan naturligtvis också flagga på den avlidnes arbetsplats.

Flaggan hissas på halv stång vid två tillfällen:

  • På dödsdagen, eller dagen efter.
  • På begravningsdagen.

När begravningen är över på begravningsdagen, hissas flaggan åter i topp.