Direktsändning

Direktsändning

Om anhöriga önskar kan begravningsceremonin direktsändas via vår hemsida (www.wbb.se). För att kunna se den som gäst klickar du på Sök dödsannons och letar upp den avlidnes annons, klickar på den och kommer in i Minnesrummet. Där finns en ruta med Direktsändning som du klickar på, det behövs inga koder för att kunna se begravningen. Innan begravningsceremonin startar visas en testruta och under avskedstagandet så vinklas kameran bort för att de som närvarar inte ska filmas enligt GDPR.