Att närvara vid avsked

Att närvara vid avsked

Att ta avsked av en person som stått någon nära känns alltid svårt, men kan också vara en bekräftelse och en lättnad.

Som personal är du alltid till stor hjälp genom att vara närvarande vid avskedet, eller enbart finnas i närheten.

Det kan finnas en rädsla att vara med under avskedet av en avliden.
Vad ska man säga, hur ska man uppträda, frågorna är många?
Det finns inget generellt svar för hur vi som utomstående ska uppträda i sådana här situationer, men närvaron av en annan person skapar trygghet för de anhöriga.

Hos de anhöriga finns det ofta ett stort behov, att under den här stunden prata och berätta om personen som har avlidit.

Om den avlidne har vårdats under längre tid på samma avdelning, kan det ha uppstått en personlig relation mellan den avlidne och personalen. Det i sin tur skapar en samhörighetskänsla som gör det lite lättare att närvara under den här avskedsstunden.

Människor behöver olika tid för det personliga avskedet, det är viktigt att de anhöriga känner att de får den tid som behövs.