Begravningen

Begravningen

En begravning kan i stort sett utformas helt efter den avlidnes och de närståendes önskan. Begravningsceremonin kan till exempel ske i kyrkan, bostaden eller ute i naturen. Begravning kan hållas inom Svenska kyrkan, inom något annat trossamfund eller vara borgerlig, det vill säga icke-religiösa. En begravningsbyrå kan alltid hjälpa till oavsett begravningsordning.

Den som ordnar med en begravning är enligt lag skyldig att följa den avlidnes önskemål så långt det är möjligt.

Kremering och gravsättning

Antingen kremeras kistan med kroppen och sedan läggs askan i en urna, eller så väljer man en kistbegravning och då gräver man ner kistan på en begravningsplats. Det är den avlidnes önskan och närståendes vilja som bestämmer.

Gravsättning är när urnan eller kistan sätts ner i en grav.

Det kan även vara när askan sprids eller grävs ner på annan plats. Gravsättningen av urnan kan ske flera veckor efter begravningen. Gravsättningen av kistan sker direkt som en av akten el direkt efteråt. Det är reglerat i lag var en gravsättning får ske, oavsett om det rör sig om aska eller kista. Om man vill sprida askan över havet så krävs det tillstånd av länsstyrelsen. Man har rätt att begravas på vilken begravningsplats som helst i Sverige. Det vanliga är dock att man blir gravsatt på den ort där man är mantalsskriven.

Begravning och bouppteckning

Begravningen ska planeras och det är mycket man måste ta ställning till. En begravningsbyrå kan oftast hjälpa till med allt det praktiska kring en begravning och även bouppteckningen. Enligt begravningslagen ska gravsättning eller kremering ske senast en månad efter dödsfallet. Tiden mellan dödsfall och begravning varierar från någon dag till flera veckor. Det kan bero på vilket trossamfund den avlidne tillhör eller hur lätt det är att få tillgång till kyrka, kapell eller präst. Ibland handlar det om att anhöriga behöver längre tid på sig för att hinna samla alla berörda, hitta en lämplig dag och ordna allt praktiskt.