Hur gör jag nu?

Hur gör jag nu?

Om någon avlider i hemmet ska alltid en läkare kontaktas först. Läkaren kommer och konstaterar dödsfallet, detta för att säkerställa rättssäkerheten. Finns någon form av misstanke om brott kopplas alltid polisen in. Sedan ringer läkaren företaget som har hand om transporter av avlidna i hemmet, de kör den avlidne till ett bårhus. Sen efter det eller när ni får hjälp av någon så är det bra om ni kontaktar oss för att boka in ett besök på begravningsbyrån eller ett hembesök.

Om någon avlider utomlands: Våra ambassader i världen och UD blir informerade om ett dödsfall utomlands. Ambassaden kontrollerar att identiteten är officiellt bekräftad. Därefter kan anhöriga underrättas. Finns en försäkring arrangerar försäkringsbolaget hemtransport av den avlidne om inte anhöriga väljer en lokal begravning. Om det inte finns en försäkring och anhöriga behöver praktisk hjälp med lokala kontakter kan ambassaden hjälpa till. Ambassaden utfärdar också de officiella dokument som krävs av Skatteverket och för hemtransport. I många fall går försäkringen in och täcker kostnader. I de fall det inte finns en försäkring måste anhöriga själv täcka kostnaderna för en eventuell hemtransport.