Arvskifte

Arvskifte

Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägare hur den avlidnes tillgångar ska fördelas. Är delägarna inte överens får arvskiftet inte ske.
Är man ensam ägare till dödsboet behövs inget arvskifte utan dödsboet är upplöst när bouppteckningen registrerats hos Skatteverket.