Reklamationsämnden

Reklamationsämnden

För er säkerhet omfattas den auktoriserade begravningsbyrån av Sveriges Begravningsbyråers Förbunds, SBF, Reklamationsnämnd.

Nämnden består av:

  • en advokat
  • en åklagare
  • en jurist
  • en konsumentvägledare
  • representanter från PRO
  • en representant från SBF
  • två erfarna begravningsentreprenörer

Garantifonden, som uppgår till minst 200.000 kr, garanterar uppdragsgivaren att gå ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån.