Vem ärver

Vem ärver

Delägarna i dödsboet ärver

Om det finns tillgångar efter den som har dött ärver delägare i dödsboet. Vem som ärver beror på om den avlidne var gift eller inte och om det finns barn. Det kan också ett finnas äktenskapsförord och testamente som säger att vissa saker ska gå till en särskild person eller organisation.

Sambor ärver inte varandra om det inte finns ett testamente.

I broschyren Vem ärver förklaras olika begrepp och ger information om vem som ärver vad.

Dödsboet betalar skulderna först

Kostnaderna för begravningen och räkningar ska dödsboet betala först innan arvet fördelas. Om skulderna är större än tillgångarna så behöver dödsboet inte betala den skuld som är kvar. Den som bokar begravningen är alltid betalningsskyldig för begravningen om inte dödsboet kan betala.

Dokumentera i en arvskifteshandling

Fördelningen av arvet kallas för arvskifte och det ska dokumenteras i en arvskifteshandling. Alla som ärver ska skriva under arvskifteshandlingen som nu är ett avtal. Avtalet påvisar att man är överens om vem som ska ärva vad. Om man är ensam delägare i ett dödsbo, övergår tillgångarna från dödsboet till denne när bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket.